Inschrijving voor de voortentamens van de CCVX

Op deze pagina kun je je inschijven voor de voortentamens van de CCVX.

Wie deelneemt aan de voortentamens van de CCVX moet ook akkoord gaan met de voorwaarden. Let op: volgens de algemene voorwaarden is het niet mogelijk een voortentamen te annuleren. Dat wil niet zeggen dat je verplicht bent om te komen. Maar ook als je niet komt, blijf je wel betalingsplichtig.

Tijdpad inschrijving
  1. Meld je op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 10 werkdagen voor de tentamenzitting (staat het aanmeldformulier echter langer online, dan heb je geluk en kan je je nog aanmelden ;-) )
  2. Iedereen die zich inschrijft voor een voortentamen ontvangt van ons vrijwel direct automatisch een e-mail met een bevestiging van de inschrijving. Bewaar die bevestiging goed (uitprinten !), want soms wordt je gevraagd aan te tonen dat je je voorbereidt op een voortentamen danwel dat je bezig bent je deficiënties weg te werken. Het kan zijn dat zo'n e-mail met een kleine vertraging via het internet wordt bezorgd, maar als je binnen een uur geen bevestiging hebt is er wat mis. Neem dan (de volgende dag ;-)) contact op met het secretariaat (secretaris@ccvx.nl). De CCVX stuurt je standaard geen schriftelijke bevestiging van je inschrijving, alleen maar deze e-mail. Vervolgens hoor je een tijdje niets meer van de CCVX.
  3. Circa 48 uur (niet eerder) voor het voortentamen ontvang je opnieuw een e-mail. In dat bericht staat o.a. waar je moet zijn en (nog eens) wat je mag/moet meenemen. Heb je 48 uur (niet eerder) voor aanvang van het tentamen nog niets van de CCVX gehoord, stuur dan de e-mail die je direct na je aanmelding hebt gehad (zie punt 2) en waarin bevestigd werd dat je bent aangemeld naar de CCVX. Vertel er bij dat er blijkbaar iets is misgegaan en dan lossen we het op.
Bijzondere tentamenvoorzieningen
Aan kandidaten kan extra tijd worden verleend voor het afleggen van een voortentamen. Zo kunnen kandidaten met dyslexie en kandidaten die de Nederlandes taal (nog) niet goed beheersen onder bepaalde voorwaarden een half uur exta tijd krijgen. Een verzoek om extra tijd moet tenminste 10 werkdagen voor de datum waarop het voortentamen gehouden wordt, worden aangevraagd bij de secretaris van de CCVX. Stuur daarvoor een e-mail naar secretaris@ccvx.nl en stuur in een bijlage de relevante bewijsstukken mee.

Betaling
De kosten voor deelname aan een voortentamen bedragen € 91,-. Hiervoor krijg je één tentamenkans. Wil je een volgende keer deelnemen aan een voortentamen, dan zijn de kosten opnieuw € 91,-.
Als je in Nederland woont, moet je accoord gaan met een betaling via een automatische incasso. Dat mag ook via de rekening van bijvoorbeeld je vader of moeder. Zorg daarom dat je het IBAN-nummer bij de hand hebt als je het inschrijfformulier gaat invullen.
Woon je in het buitenland, dan ontvang je altijd een factuur.
De CCVX heeft de betaling gedelegeerd aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De incasso of het versturen van de factuur verloopt dus via het UMCU. Vragen over betalingen aan het UMCU kun je stellen aan het UMCU (betalingen-ccvx@umcutrecht.nl). Het streven is de inschrijving in de toekomst via een webwinkel te laten verlopen, maar het is nog niet zover. Tot die tijd kan er enige tijd overheen gaan voordat de betaling van je rekening is afgeschreven, soms wel tot na de tentamendatum. Ook als er nog geen geld van je rekening is afgeschreven op de dag van het tentamen mag je gewoon meedoen. Stuur dan geen ongeruste e-mail !

Afmelden is niet mogelijk
Je kunt je volgens de algemene voorwaarden in principe niet afmelden voor een voortentamen. Dat wil niet zeggen dat je verplicht bent om te komen. Maar ook als je niet komt, blijf je wel betalingsplichtig.
Annuleren kan dus ook niet "wegens omstandigheden", omdat je je studieplannen hebt (moeten) veranderen, wegens falend openbaar vervoer en ook niet wegens barre weersomstandigheden. Ook kun je aan aanmelding voor een tentamen niet naar een tentamen op een later tijdstip verplaatsen. Mocht je niet willen of kunnen komen (al dan niet door "omstandigheden", ziekte, falend openbaar vervoer etc, etc.) dan wil de CCVX dat dus niet weten ;-)Inschrijfformulieren
Bij het invullen wordt gevraagd om je geboortenaam en de opleiding die je wilt gaan volgen en naar de instelling waar je wilt gaan studeren. Lees zonodig de toelichting.

Er wordt je ook gevraagd om een adres. Naar dit adres wordt de uitslag per gewone post gestuurd. Houdt hier rekening mee als je binnenkort gaat verhuizen.

Inschrijven voor:

Voortentamens in juli 2017