Inschrijfformulier voortentamen Biologie, 17 juli 2017

* verplichte velden
Veel informatie van de verplichte velden gebruiken we direct voor het maken van uitslagbrieven en testimonia. Zoals je het hieronder invult komt het daar dus ook op te staan. Let goed op dat je de juiste geboortedatum invult. Denk ook aan hoofd- en kleine letters; heet je bijvoorbeeld "Betina van der Steen" vul dan niet in "betina van der steen" of "BETINA VAN DER STEEN". Hetzelfde geldt voor de naam van de straat waarin je woont. Om je een idee te geven hoe het goed is staat in de rechter kolom een voorbeeld (groen). Ook je studierichting en plaats waar je wilt gaan studeren is belangrijk om je werk ter correctie aan de juiste gecommitteerde te kunnen aanbieden (toelichting.).
Voorbeeld
Op het testimonium dat je wordt toegezonden na afleggen van het voortentamen moet je geboortenaam worden vermeld. Meestal is dat ook de achternaam die je voert, behalve als je getrouwd bent; dan is de geboortenaam altijd je naam voor het huwelijk.
Geboortenaam
(= Achternaam)*
Steen
Tussenvoegsel van der
Voornamen voluit* Betina Roberta Johanna Maria
Geslacht* vrouw
Op het onderstaande adres ontvang je de uitslag
Huisnummer* 18 bis
Straat* Kerkstraat
Postcode* 3573 AB
Woonplaats* Utrecht
Land*
Vul tenminste één van de volgende drie velden in*
Mobiele telefoon 06-12.35.12.11
Telefoon werk
Telefoon thuis 030-451.34.34
E-mailadres* bsteen@hotmail.com
Geboortedatum* 12    mei    1981
Geboorteplaats* Rotterdam
Geboorteland
(alleen indien niet Nederland)
Als je niet in Nederland woont, geen burgerservicenummer invullen
Burgerservicenummer (BSN) 123456789
Welke opleiding wil je gaan doen na dit tentamen?*
Geneeskunde
Indien je 'Anders, namelijk' hebt gekozen, vul dan hier je gewenste opleiding in maar lees eerst de toelichting.
Aan welke instelling wil je gaan studeren?*
Groningen
Indien je 'Anders, namelijk' heeft gekozen, vul dan hier je gewenste instelling in maar lees eerst de toelichting.
Betaling via automatische incasso is verplicht, tenzij je in het buitenland woont.

Ik heb kennisgenomen van de algemene voorwaarden*
Klik op "formulier verzenden" om je in te schrijven voor het voortentamen Biologie 17 juli 2017